Obiecte utile pentru casă - modele de croşetat

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Obiecte utile pentru casă - modele de croşetat

miv.crochet
Administrator
Vă rog să postaţi aici doar linkuri cu modele explicate de obiecte utile pentru casă, ca de exemplu covoraşe, suporturi, huse pentru diverse lucruri etc.
MIV Crochet
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Obiecte utile pentru casă - modele de croşetat

miv.crochet
Administrator
This post was updated on .
Loading...